Badania geologiczne gruntu pod domki jednorodzinne Olsztyn warmińsko - mazurskie

USGeo USŁUGI GEOLOGICZNE

GEOLOGIA INŻYNIERSKA i GEOTECHNIKA

wykonujemy:

 

1. prace dokumentacyjne:

 • projekty robót geologicznych i dokumentacje geologiczno-inżynierskie

 • opinie geotechniczne, dokumentacje badań podłoża gruntowego, projekty geotechniczne

 • sprawozdania i protokoły z obsługi geotechnicznej

2.​ badania podłoża gruntowego dla potrzeb m.in.:

 • zakupu lub sprzedaży działki budowlanej

 • obiektów mieszkalnych (m.in. domów  jednorodzinnych, szeregowych, bloków)

 • obiektów handlowych i przemysłowych (m.in. marketów, hal, magazynów)

 • obiektów liniowych i związanych z nimi funkcjonalnie obiektów towarzyszących (m.in. dróg, kolei, sieci podziemnych, mostów, wiaduktów)

 • obiektów nietypowych (m.in. farm wiatrowych, wież telekomunikacyjnych)

3. ​obsługa geotechniczna:

 • odbiory wykopów fundamentowych polegające na określeniu zgodności budowy geologicznej z założeniami projektowymi (dokumentacją projektową)

 • badania wskaźników zagęszczenia i odkształcenia gruntów (lekką płytą dynamiczną lub płytą statyczną VSS)

 • badanie zagęszczenia sondą dynamiczną lekką DPL (nasypów, zasypek fundamentów, kanalizacji itp.)

HYDROGEOLOGIA

wykonujemy:

 

1. prace dokumentacyjne:

 • projekty robót geologicznych i dokumentacje hydrogeologiczne

 • sprawozdania i protokoły

2. ​sieci monitoringowe wód podziemnych (piezometry) min. dla inwestycji         mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (np. stacje       paliw)

3. prace terenowe:

 • niwelacja otworów

 • pomiary zwierciadła wód podziemnych

 • pobieranie próbek gruntu i wody do badań

4. ​badania laboratoryjne:

 • badania gruntów i wód pod kątem skażenia

 • ocena przydatności wody do spożycia

 • analizy chemiczne wody pod kątem agresywności w stosunku do betonu i stali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Media Społecznościowe

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

W kilku słowach o tym co robimy

USGeo to firma świadcząca usługi geologiczne z zakresu geologii inżynierskiej, geotechniki oraz hydrogeologii.